torstai 16. toukokuuta 2019

Mitkä ovat Suomen parhaat rahastot?


Rahastolla tarkoitetaan yleensä säästämisestä tai sijoittamisesta saatua tuotetta, joka useimmiten koostuu arvopapereista tai korkosijoituksista. Rahastoon sijoittaminen oikeuttaa osakkeen tavoin, osuuteen rahaston tuotoista. Rahasto tuottaa sitä mukaan, kun sen sisältämät sijoitukset tuottavat. Tuotot voivat olla esimerkiksi korkoja tai osinkoja, tai mahdollisesti sijoituskohteiden arvon kasvuja- tai laskuja.

Rahastot ovat suosittuja niin sijoittajien kuin säästäjienkin keskuudessa. Rahastot ovat nimittäin oivallinen keino säästämiseen, kuin myös sijoitusten hajauttamiseen. Suorassa osakesijoittamisessa kuluttajan on itse pysyttävä markkinoiden ja yhtiöiden tilanteista ajan tasalla, mutta niin sanotuissa aktiivisissa rahastoissa, ammattilaiset hoitavat sen sinun puolestasi.
Rahastoon sijoittamisessa, kannattaa muistaa siihen liittyvien tuotto-odotusten lisäksi myös riskit. Nämä kulkevatkin tiiviisti käsi-kädessä. Mikäli olet sijoittanut korkeariskiseen rahastoon, ovat mahdolliset tuototkin suuremmat sekä päinvastoin. Sijoittaessa aktiiviseen rahastoon, ei itse tarvitse olla aivan yhtä aktiivinen, kuin indeksirahastoon sijoittaneiden, joiden on pääasiassa tehtävä osto- ja myyntipäätökset itse. 

Rahastoja vertaillaan jatkuvasti. Erilaisia vertailuja tarkastellessa, kannattaa ottaa huomioon, mm. kuinka pitkällä aikavälillä vertailua on tehty ja luottaa sellaiseen, joka ottaa vertailussa huomioon mahdollisimman monta osa-aluetta. Etsi rahastoa, jonka menestys näyttää mahdollisimman tasaiselta. Kuukausia kestänyt tuotto on hyvä merkki. Etsi rahasto, jonka riski on matalampi, kuin pörssin yleinen riski. Etsi omiin tarpeisiisi parhaiten sopiva rahasto. Mieti tarkasti kuinka iso riski sinun kannattaa ottaa ja millaiseen voittoon tähtäät. Eri vertailujen lopputulokset saattavat vaihdella paljonkin, joten taustatyö vaatii usein vaivannäköä ja aikaa, ennen kuin oikea rahasto löytyy.

Rahastoja vertaillessa, keskitytään luonnollisesti seuraamaan tuottoa ja riskejä.
Parhaiten vertailuissa pärjänneet osakerahastot, jotka sijoittavat suomalaisiin osakkeisiin, ovat muun muassa Säästöpankki Pienyhtiöt, Evli Suomi pienyhtiöt ja UB HR Suomi kasvu. Kaikki kolme ovat vahvoilla tasaisesti useilla eri osa-alueella. On olemassa myös lukuisia muita hyviä vaihtoehtoja, riippuen kuluttajan vaatimuksista. Esimerkiksi Nordealla on paljon eri rahastoja, joista voi valita itselleen sopivimman riskitasoon ja säästöaikaan verraten.
Korkorahastot, ovat rahastoja jotka sijoittavat vain korkomarkkinoille ja ovat näin hyvä vaihtoehto säästäjälle, sillä se omaa varsin pienen riskin. Korko- että osakemarkkinoille sijoittavia rahastoja, kutsutaan yhdistelmärahastoiksi. Tässä tapauksessa riskitaso on riippuvainen siitä, kuinka paljon sijoitetaan osakkeisiin. Mikäli kyseessä on siis pieniriskinen yhdistelmärahasto, sijoittaa se silloin osakemarkkinoille ainoastaan pienen osuuden. Osakerahastot puolestaan sijoittavat ainoastaan osakkeisiin, jolloin riskit ovat suuret, mutta mahdollinen tuotto on tällöin myös huomattavasti isompi.

Yhdistelmärahastoista vertailuissa korkealle on sijoittunut Nordean lisäksi, Lähi Tapiolan yhdistelmärahasto. Yhdistelmärahasto onkin erittäin suosittu sijoitusmuoto Suomessa, eikä suotta, sillä se vaikuttaa olevan fiksu ja helppo säästämismuoto. Asiakkaan tulee vain valita oma riskitaso ja säästösumma. Usein myös kuukausisäästösopimukset ovat mahdollisia. Tällöin sovittu summa siirtyy automaattisesti jokaisena kuukautena tililtä rahastoon, ilman sen suurempia toimenpiteitä tai vaivannäköä. Rahastosijoittaminen voi siis olla varsin yksinkertaista, eikä siihen aina sisälly isoja riskejä.